Kierunek sukces!

PRAWO JAZDY KAT.C,CE GR6

Wartość Projektu: 2 711 357,76 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 575 789,87 zł

Ośrodek Szkoleń Zawodowych  „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o.
Zaprasza do udziału w  BEZPŁATNYCH szkoleniach w ramach projektu pn.

Kierunek Sukces!
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu: 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Rekrutacja : 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

W zakresie wsparcia grupę docelową w projekcie stanowi co najmniej 156 osób z obszaru województwa śląskiego,
w przedziale wiekowym od 18-29 lat:

a) pozostające bez pracy, w tym w szczególności zaliczające się do kategorii NEET (tzn. osoby bezrobotne – niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy lub osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się/nie szkoliły w okresie 4 ostatnich tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),

b) pochodzących z następujących grup docelowych: osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno- prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety,
 • osoby z niskim wykształceniem,
 • osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia,
 • osoby niepełnosprawne,
 • „ubodzy pracujący”
 • byłych uczestników projektów w zakresie włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

W ramach projektu, przewidziane jest następujące wsparcie:

 • określenie potrzeb i możliwości uczestników  – indywidualna identyfikacja potrzeb, analiza potencjału i predyspozycji uczestników, możliwości rozwoju oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,
 • szkolenia zawodowe, językowe zgodne z opracowanym Indywidualnym Planem Działania: prawo jazdy kat. B, przedstawiciel handlowy, obsługa klienta i technik sprzedaży, zarządzanie czasem, j. angielski, Kurs nawigacji GPS i obsługi CRM oraz prawo jazdy C, C+E, KWP
 • dla części uczestników projektu 3 – miesięczny staż zawodowy/ zatrudnienie subsydiowane.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz świadomości na temat funkcjonowania na rynku pracy osób z kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców woj. śląskiego w wieku 18-29 lat oraz osób z następujących grup docelowych: osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. „ubodzy pracujący”, os. zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno- prawnych (z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego 1.3.1).

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • egzaminy zewnętrzne po szkoleniach,
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu.

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU:

Regulamin-zwrotu-kosztów-dojazdu

Zwrot kosztów dojazdu

REKRUTACJA:
Biuro Projektów
ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice
pok. nr 9

tel. 32 222-52-57 wew. 110
tel. kom. 512-949-928

http://diagno-test.pl/kierunek-sukces/

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:

1..Regulamin projektu- Kierunek sukces!- 13.06.2019
2.Formularz-zgłoszeniowy-Kierunek Sukces
3.Oświadczenia Uczestnika Projektu
4. Załącznik nr 7 Zaświadczenie pracodawcy.docx
5. Załącznik nr 8 Oświadczenia- rolnik, wysokość dochodów
6. Załącznik nr 8a Oświadczenia- rolnik, wysokość dochodów-uczestnik

HARMONOGRAMY  ZAJĘĆ:

 1. J. ANGIELSKI GR1
 2. J. ANGIELSKI GR2
 3. PRAWO JAZDY KAT.B GR1
 4. PRAWO JAZDY KAT.C,CE GR2
 5. OBSŁUGA KLIENTA I TECHNIKI SPRZEDAŻY
 6. ZARZĄDZANIE CZASEM
 7. OBSŁUGA NAWIGACJI GPS ORAZ SYSTEMU CRM – GR.1
 8. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – GR.1
 9. OBSŁUGA NAWIGACJI GPS ORAZ SYSTEMU CRM – GR.3
 10. OBSŁUGA NAWIGACJI GPS ORAZ SYSTEMU CRM – GR.4
 11. OBSŁUGA NAWIGACJI GPS ORAZ SYSTEMU CRM – GR.5
 12. PRAWO JAZDY KAT.C,CE GR3
 13. Pośrednictwo pracy
 14. J.ANG GR3
 15. J.ANG GR4
 16. Płyta poślizgowa- WRZESIEŃ
 17. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – GR.2
 18. ZARZĄDZANIE CZASEM GR2
 19. OBSŁUGA KLIENTA I TECHNIKI SPRZEDAŻY GR2
 20. PRAWO JAZDY KAT.B GR2
 21. OBSŁUGA NAWIGACJI GPS ORAZ SYSTEMU CRM – GR.6
 22. PRAWO JAZDY KAT.C,CE GR4
 23. OBSŁUGA NAWIGACJI GPS ORAZ SYSTEMU CRM – GR.7
 24. PRAWO JAZDY KAT.C,CE GR5
 25. OBSŁUGA NAWIGACJI GPS ORAZ SYSTEMU CRM – GR.8
 26. PRAWO JAZDY KAT.C,CE GR6
 27. OBSŁUGA NAWIGACJI GPS ORAZ SYSTEMU CRM – GR.9
 28. J.ANG GR6
 29. J.ANG GR7
 30. OBSŁUGA NAWIGACJI GPS ORAZ SYSTEMU CRM – GR.10
 31. J.ANG GR5
 32. OBSŁUGA KLIENTA I TECHNIKI SPRZEDAŻY gr3
 33. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – GR.3
 34. ZARZĄDZANIE CZASEM gr3
 35. ZARZĄDZANIE CZASEM gr4
 36. OBSŁUGA KLIENTA I TECHNIKI SPRZEDAŻY gr4

 

 


 

ZAPYTANIA OFERTOWE: