Wzmocnij swoje kwalifikacje zawodowe

logo2018

Projekt „Wzmocnij swoje kwalifikacje zawodowe! Szkolenia specjalistyczne: grafika komputerowa, księgowość, spedycja, sprzedaż,spawalnictwo.” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –kształcenie zawodowe osób dorosłych

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o. w partnerstwie  z  Ośrodkiem Szkoleń Zawodowych „Diagno-Test” Sp. z o.o.  zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn.

„Wzmocnij swoje kwalifikacje zawodowe! Szkolenia specjalistyczne: grafika komputerowa, księgowość, spedycja, sprzedaż,spawalnictwo.”

Projekt skierowany jest do 480 osób dorosłych (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą oraz właścicieli przedsiębiorstw pełniących funkcje kierownicze, wspólników, partnerów prowadzących regul. działal. w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe), w tym 276 kobiet i 213 mężczyzn zamieszkujących (w rozumieniu K.C) woj. śląskie, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć udziału w szkoleniach i kursach w ramach projektu.

Szkolenia w ramach projektu: 

– Spawanie metodą MAG I, II, III poziom
– Spawanie metodą MIG I, II, III  poziom
– Spawanie metodą TIG I, II, III poziom
– Język angielski dla spawaczy
– Szkolenie: Grafika komputerowa PHOTOSHOP
– Szkolenie: Grafika komputerowa COREL
– Szkolenie: Księgowość wspomagana komputerem w wyk. oprogramowania Comarch ERP OPTIMA
– Szkolenie: Przedstawiciel handlowy
– Szkolenie: Spedycja i transport
– Język angielski zawodowy

Wszystkie szkolenia kończą się certyfikacją IEES , certfikacją Toeic w przypadku języka obcego oraz egzaminem państwowym w przypadku spawaczy.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn.

Wartość projektu: 2 891 638,61   Wkład Funduszy Europejskich: 2 602 474,75

Rekrutacja, szczegółowe informacje

Biuro projektu:

Oddział Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o.
ul. Świerczyny 72
41-400 Mysłowice
tel. 32 222 17 61

e-mail: biuro@ncku.pl

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie kandydata

Oświadczenie-uczestnika-projektu