Koparki kl. III, kl. I

Operator koparek jednonaczyniowych, do 25 ton masy całkowitej, klasa III
Wymagania dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator koparki
Czas trwania: 52 godz. teorii + 82 godz. praktyki ( ok. 6-7 tygodni)
Koszt kursu 1 500 zł.
Podwyższenie uprawnień operatora koparek jednonaczyniowych klasy III do klasy I
Wymagania dla kandydatów jak powyżej plus:
– posiadanie uprawnień operatora koparek jednonaczyniowych w zakresie III. klasy uprawnień
Czas trwania: 16 godz. teoria + 25 godz. praktyka
Koszt kursu 1 050 zł.
Ceny szkoleń nie obejmują kosztu egzaminu państwowego (jeden egzamin 250 zł) oraz badań lekarskich, których przeprowadzenie możliwe jest w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach, w cenie 100 zł brutto (środy od godziny 14:30).