Szkolenia okresowe

Szkolenie okresowe kierowców skierowane jest dla kierowców, którzy wykonują lub chcą wykonywać przewóz rzeczy lub osób, a którzy uzyskali prawo jazdy przed datą:

  • 10 września 2008 r. dla kategorii D1, D1+E, D, D+E
  • 10 września 2009 r. dla kategorii C1, C1+E, C, C+E

a także dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy danej kategorii po podanych powyżej terminach i uzyskali także świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Szkolenie okresowe kierowcy muszą odbywać co 5 lat, aby przedłużać ważność posiadanych przez siebie uprawnień do przewozu rzeczy lub osób.

Kursant po ukończeniu szkolenia okresowego udaje się do właściwego względem swojego miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia okresowego, badaniami lekarskimi i psychologicznymi, w celu otrzymania nowego dokumentu prawa jazdy.

Szkolenie okresowe obejmuje:– 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych,
– 14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.
Cena szkolenia – 400 zł za osobę.
Zajęcia grupowe: Czas trwania kursu 5 dni zajęcia weekendowe lub w tygodniu – dopasujemy się do wymagań grupy.
Zajęcia indywidualne: Realizowane metodą e-learningową z siedziby Ośrodka.

Do kosztu szkolenia należy doliczyć ustawowy koszt badań lekarskich – 200,00 zł oraz ustawowy koszt badań psychologicznych – 150,00 zł.

Istnieje możliwość skorzystania z usług badań lekarskich i psychologicznych w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach (psycholog – środy od godziny 14:00, lekarz – środy od godziny 14:30).