Kontakt

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Ośrodku Szkoleń Zawodowych “DIAGNO-TEST” Sp. z o.o. .:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Świerczyny 7241-400 Mysłowice

e-mail: IOD@diagno-test.pl