Ładowarki kl. III, kl. I

Operator ładowarek jednonaczyniowych, do 20 ton masy całkowitej, klasa III
Wymagania dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
Czas trwania: 52 godz. teorii + 82 godz. praktyki ( ok. 6-7 tygodni)
Koszt kursu 1 750 zł.
Podwyższenie uprawnień operatora ładowarek jednonaczyniowych klasy III do klasy I
Wymagania dla kandydatów jak powyżej plus:
– posiadanie uprawnień operatora ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III. klasy uprawnień
Czas trwania: 16 godz. teoria + 25 godz. praktyka
Koszt kursu 1 300 zł.
Kurs łączony (klasa III + klasa I)
Czas trwania: 68 godz. teoria + 107 godz. praktyki
Koszt kursu 2 600 zł.
Ceny szkoleń nie obejmują kosztu egzaminu państwowego (jeden egzamin 300 zł).
Koszt egzaminu poprawkowego lub nowy termin – 350 zł.
Zmiana terminu podejścia do egzaminu (ustalenie kolejnego terminu) – 50 zł.