Ładowarki kl. III, kl. I

Operator ładowarek jednonaczyniowych, do 20 ton masy całkowitej, klasa III
Wymagania dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator ładowarki
Czas trwania: 52 godz. teorii + 82 godz. praktyki ( ok. 6-7 tygodni)
Koszt kursu 1 500 zł.
Operator ładowarek jednonaczyniowych, powyżej 20 ton masy całkowitej, klasa I
Wymagania dla kandydatów jak wyżej.
Czas trwania: 68 godz. teoria + 107 godz. praktyka
Koszt kursu 2 300 zł.
Podwyższenie uprawnień operatora ładowarek jednonaczyniowych klasy III do klasy I
Wymagania dla kandydatów jak powyżej plus:
– posiadanie uprawnień operatora ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III. klasy uprawnień
Czas trwania: 16 godz. teoria + 25 godz. praktyka
Koszt kursu 1 050 zł.
Ceny szkoleń nie obejmują kosztu egzaminu państwowego (jeden egzamin 250 zł) oraz badań lekarskich, których przeprowadzenie możliwe jest w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach, w cenie 100 zł brutto (środy od godziny 14:30).
Istnieje możliwość realizacji kursów łączonych w cenie 2 700 zł za dwie specjalności klasy III – połączenie dwóch specjalności w jednym kursie np. ładowarki kl. III i koparkoładowarki.
A także realizacja kursów łączonych w cenie 3 400 zł za dwie specjalności – jedna klasy III, druga klasy I, np. ładowarka kl. I i koparkoładowarka.
Ceny te nie zawierają kosztów egzaminów państwowych oraz badań lekarskich.