Remontery nawierzchni dróg kl. III

Remontery nawierzchni dróg kl. III
Wymagania dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator remonterów nawierzchni dróg
Czas trwania: 52 godz teorii + 82 godz praktyki
Koszt kursu 1 500 zł.
Ceny szkoleń nie obejmują kosztu egzaminów państwowych 250 zł oraz badań lekarskich, których przeprowadzenie możliwe jest w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach, w cenie 100 zł brutto (środy od godziny 14:30).
Istnieje możliwość realizacji kursów łączonych – połączenie dwóch specjalności w jednym kursie np. remontery nawierzchni dróg i koparki.