Prawo jazdy

Szkolenie na prawo jazdy kategorii:
Nazwa szkolenia
       Ilość godzin
Cena brutto
Kat. AM
Kat. A
Kat. A1
Kat. A2
Kat. B
Kat. C
Kat. D – dla osób z kat. B
Kat. D – dla osób z kat. C
Kat. T
Kat. B+E
Kat. C+E
Kat. C, C+E
6 godz. zajęć teoretycznych, 5 godz. zajęć praktycznych
30 godz. zajęć teoretycznych, 20 godz. zajęć praktycznych
30 godz. zajęć teoretycznych, 20 godz. zajęć praktycznych
30 godz. zajęć teoretycznych, 20 godz. zajęć praktycznych
30 godz. zajęć teoretycznych, 30 godz. zajęć praktycznych
20 godz. zajęć teoretycznych, 30 godz. zajęć praktycznych
20 godz. zajęć teoretycznych, 60 godz. zajęć praktycznych
20 godz. zajęć teoretycznych, 40 godz. zajęć praktycznych
30 godz. zajęć teoretycznych 20 godz. zajęć praktycznych
15 godz. zajęć praktycznych
25 godz. zajęć praktycznych
20 godz. zajęć teoretycznych, 45 godz. zajęć praktycznych
1 200 zł
2 300 zł
2 200 zł
2 200 zł
2 300 zł
3 200 zł
5 200 zł
4 400 zł
2 200 zł
1 800 zł
3 200 zł
5 400 zł
Powyższa cena obejmuję wyłącznie koszt szkolenia.
Ustawowy koszt badań lekarskich – 200,00 zł oraz ustawowy koszt badań psychologicznych – 150,00 zł.
Po zakończeniu szkolenia kursant w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego uiszcza opłatę za egzamin państwowy.
Jazdy dodatkowe (cena za 1 godz. szkoleniową):
Kat. AM, A, A1, A2, C, D, C+E – 90 zł
Kat. B, B+E, T – 65 zł
Wymagane dokumenty do kursów prawa jazdy:
kat. A,B,C,D,T,E – profil kandydata na kierowcę (PKK)
*Opłatę za kursy prawa jazdy można uiszczać w ratach. Raty nie są oprocentowane.
Istnieje możliwość skorzystania w siedzibie naszego Ośrodka z usług lekarza i psychologa uprawnionego do badań kierowców (psycholog – środy od godziny 14:00, lekarz – środy od godziny 14:30).