Koparkoładowarki kl. III

Operator koparkoładowarek, wszystkie, klasa III
Wymagania dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator koparkoładowarek.
Czas trwania: 52 h teorii + 82 h praktyki
Kurs kursu 1 750 zł.
Ceny szkoleń nie obejmują kosztu egzaminu państwowego 300 zł oraz badań lekarskich, których przeprowadzenie możliwe jest w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach, w cenie 100 zł brutto (środy od godziny 14:30).

Koszt egzaminu poprawkowego lub nowy termin – 350 zł.