Kwalifikacje wstępna i przyspieszona

Kwalifikacja wstępna i przyspieszona dotyczy:
Blok tematyczny D, D1, D+E, D1+E dla kierowców którzy kat D uzyskali po 10 września 2008 r.
Blok tematyczny C, C1, C+E, C1+E dla kierowców którzy kat. C uzyskają po 10 września 2009 r.

Kwalifikacja wstępna
280 godzin zajęć, w tym 16 godzin zajęć praktycznych i 4 godziny jazd na torze poślizgowym lub 2 godziny na symulatorze.
Cena: 4 000 zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – 1 600 zł

Kwalifikacja wstępna przyspieszona
140 godzin zajęć, w tym 8 godzin zajęć praktycznych i 2 godziny jazd na torze poślizgowym lub 1 godzina na symulatorze.
Cena: 3 000 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010 r. kwalifikacja wstępna przyspieszona przeznaczona jest dla osób, które:
– ukończyły 21 lat w ramach kategorii C, C1,C+E, C1+E
– ukończyły 23 lata w ramach kategorii D, D1,D+E, D1+E

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona – 1 200 zł

Do kosztu szkolenia należy doliczyć ustawowy koszt badań lekarskich – 200,00 zł i ustawowy koszt badań psychologicznych – 150,00 zł, a także koszt egzaminu państwowego – 100,00 zł.

Koszt egzaminu poprawkowego z kwalifikacji wynosi 250,00 zł.

Opłaty za egzamin państwowy proszę dokonywać w siedzibie naszego Ośrodka w czasie realizacji szkolenia.

Istnieje możliwość skorzystania z usług badań lekarskich i psychologicznych w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach (psycholog – środy od godziny 14:00, lekarz – środy od godziny 14:30).