Wózki jezdniowe podnośnikowe

KURS OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH

Warunki jakie musi spełniać kursant:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie, co najmniej podstawowe

CENA KURSU: 800 zł brutto

Egzamin państwowy przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego jest wymagany i jest płatny dodatkowo 320 zł.

Kursy prowadzone są zgodnie z Dz. U. Nr 70 z 10 maja 2002r. oraz na podstawie programu Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.
Posiadamy Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach Nr rej 1532/I/2008, B/146/I/2008, U/138/I/2008 oraz wydajemy zaświadczenia wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem) wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych ważne na terenie Polski.

Przedmiotowe zaświadczenie kwalifikacyjne ważne jest 10 lat.

Koszt egzaminu poprawkowego lub nowy termin – 370 zł.

Zmiana terminu podejścia do egzaminu (ustalenie kolejnego terminu) – 50 zł.