Hakowy – sygnalista

HAKOWY – SYGNALISTA

Warunki jakie musi spełniać kursant:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie, co najmniej podstawowe.

CENA KURSU: 200 zł brutto