Spawanie metodą TIG

Szkolenie spawaczy metodą TIG (141)

I poziom – Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG,
II poziom – Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG,
III poziom – Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG.

Wymagania dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku spawacza

Czas trwania:teoria + praktyka – 102 – 111 godzin w zależności od zakresu szkolenia

Koszt jednego poziomu spawania wynosi 1 600 zł. Do kwoty tej doliczyć należy koszt badań lekarskich – 100 zł oraz koszt egzaminu państwowego – 250 zł dla poziomu I lub 370 zł dla poziomu II i III.

Istnieje możliwość skorzystania z usług lekarza w siedzibie naszego Ośrodka w środy w godzinach 15:00 – 17:00.