Spawanie acetylenowo-tlenowe

Szkolenie spawaczy metodą acetylenowo – tlenową (gazowe / 311 / ze stali ferrytycznych)

I poziom – Kurs spawania gazowego blach,
II poziom – Kurs spawania gazowego rur.

Wymagania dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku spawacza

Czas trwania: teoria + praktyka 107 – 127 godzin w zależności od zakresu szkolenia

Koszt jednego poziomu spawania wynosi 1 600 zł. Do kwoty tej doliczyć należy koszt badań lekarskich – 100 zł oraz koszt egzaminu państwowego – 370 zł.

Istnieje możliwość skorzystania z usług lekarza w siedzibie naszego Ośrodka w środy w godzinach 15:00 – 17:00.