Spycharki kl. III

Operator spycharek, o mocy do 110 kW, klasa III
Wymagania dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
Czas trwania: 52 godz. teorii + 82 godz. praktyki ( ok. 6-7 tygodni)
Koszt kursu 1 750 zł.
Ceny szkoleń nie obejmują kosztu egzaminu państwowego (jeden egzamin 300 zł).
Koszt egzaminu poprawkowego lub nowy termin – 350 zł.
Zmiana terminu podejścia do egzaminu (ustalenie kolejnego terminu) – 50 zł.