Warsztaty Doskonalenia Zawodowego Instruktorów Nauki Jazdy

Opis kursu:
Od 19 stycznia 2013 roku – zgodnie z zapisem Ustawy o Kierujących Pojazdami – każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestnictwa w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.

Cena: 250 zł

Wymagane dokumenty: Ksero legitymacji instruktora
Uczestnicy: Instruktorzy nauki jazdy
Czas trwania:
Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów trwają 3 dni i obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia odbywają się w dni robocze w godzinach popołudniowych lub w weekendy.
Informacje dodatkowe:
Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu.

WARSZTATY SĄ OBOWIĄZKOWE !

Jeżeli instruktor nie przedłoży staroście zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach do dnia 7 stycznia każdego roku, zostanie skreślony z ewidencji instruktorów.

Zapewniamy również zakwaterowanie dla uczestników dojeżdżających z innych miejscowości za dodatkową opłatą.

Pobierz formularz zgłoszeniowy