Co to jest RODO?

25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o ochronie Danych Osobowych zwane
powszechnie RODO. Rozporządzenie reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących
osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej
wymiany danych osobowych na terenie UE. Ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych
osobowych na terenie UE. Opracowanie i wdrożenie kodeksów postępowania dotyczących
zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie do istniejących
zagrożeń i formuły przetwarzania. Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o.
przetwarza Państwa dane osobowe wcelu realizacji szkoleń, umów, zleceń, wykonywania
zobowiązań prawnych. Proces przetwarzania został zaprojektowany tak aby zapewnić
bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą. W przypadku pytań prosimy o
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.