ZYSKAJ NOWE MOŻLIWOŚCI – SZKOLENIA, STAŻE, DOTACJE NA UTWORZENIE DZIAŁALNOŚCI

Wartość Projektu: 4 986 791,92  zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 238 773,13 ZŁ

Rekrutacja OTWARTA

TRWA NABÓR BIZNES PLANÓW DLA UCZESTNIKÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH WŁASNĄ DZIAŁNOŚĆ GOSPODARCZĄ

TERMIN SKŁADANIA BIZNES PLANÓW 14.07.2021

Ośrodek Szkoleń Zawodowych  „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o.
oraz NIEPUBLICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Sp. z o.o.
Zapraszają do udziału w  BEZPŁATNYCH szkoleniach w ramach projektu pn.

„ZYSKAJ NOWE MOŻLIWOŚCI – SZKOLENIA, STAŻE, DOTACJE NA UTWORZENIE DZIAŁALNOŚCI

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego dla działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy  dla poddziałania 7.4.2. Outplacement – konkurs

Realizacja projektu: 1 październik 2020 r. do 30 września 2022 r.

W zakresie wsparcia grupę docelową w projekcie stanowi  156 osób zamieszkałych/zatrudnionych w woj. śląskim:
– przewidziane do zwolnienia;
– zagrożone zwolnieniem;
– zwolnione w ciągu ostatnich 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników spółek węglowych lub zakładów z nimi kooperujących, oraz osób odchodzących z rolnictwa z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym).

 W ramach projektu zapewniamy:

 • Wsparcie doradcze
  – Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu;
  – Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania;
  – Realizacja IPD ze wsparciem doradcy zawodowego;
  – Wsparcie psychologa;
  – Wsparcie pośrednika pracy.
 • Szkolenia zgodnie z opracowanym  Indywidualnym Planem Działania
  – szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe
  – szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikowanych
  – szkolenia IT
  – szkolenia umiejętności miękkich
 • Możliwość skorzystania ze stażu zawodowego
 • Możliwość utworzenia własnej działalności gospodarczej
  – teoretyczne przygotowanie do prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa
  – dotacja na utworzenie działalności gospodarczej
  – wsparcie pomostowe

 W ramach projektu uczestnicy maja zapewnione:

 • Wymagane dla podjętych szkoleń badania;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Stypendium szkoleniowe;
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
 • Stypendia stażowe;
 • Zwrot kosztów dojazdu na staż;
 • Catering podczas szkoleń;
 • Egzaminy zewnętrzne po szkoleniach;
 • Ubezpieczenie NNW na czas trwania stażu zawodowego.

 

Celem projektu jest znalezienie/kontynuacja stałego zatrudnienia przez minimum 78 osób (w tym min 47 kobiet) ze 156 uczestników projektu ( w tym 94 kobiet) powyżej 30 roku życia.

 

Biuro Projektu czynne:
poniedziałek, wtorek, środa w godz.  8:00 – 16:00
oraz  
1 i 3 sobota miesiąca godz. 8:00 – 16:00
ul. Świerczyny 72,  41-400 Mysłowice  pok. nr 15
tel. 32 222-52-57 wew. 136
tel. kom. 512-949-928,  509-876-992

ROZEZNANIE RYNKU – TERMIN SKŁADANIA OFERT 16.08.2021 r.

Rozeznanie cenowe 21_07.04.02-24-008F_2021

dotyczy wyboru wykonawcy na realizację usług doradczych polegających na ocenie złożonych wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego/pomostowego przedłużonego przeznaczonych dla Uczestników/-czek projektu, którzy rozpoczną/rozpoczęli własną działalność gospodarczą w ramach projektu pn. „Zyskaj nowe możliwości – szkolenia, staże, dotacje na utworzenie działalności” nr WND-RPSL.07.04.02-24-008F/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Formularz oferty – Rozeznanie cenowe 21_07.04.02-24-008F_2021

 

 DOKUMENTACJA DO POBRANIA:

 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – Zyskaj nowe możliwości_2020.11.16
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 3. ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY (zwolnieni)
 4. ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY (zatrudnieni)
 5. OŚWIADCZENIE DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA
 6. Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie 

Ścieżka dotacyjna:

 1. STANDARD PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 2. Regulamin rekrutacji uczestników projektu w ścieżce dotacyjnej – Zyskaj nowe możliwości_na strone
 3. Aneks do regulaminu rekrutacji uczestników projektu – Zyskaj nowe możliwości_2021.01.16
 4. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Zyskaj nowe możliwości – Załącznik nr 1
 5. FORMULARZ REKRUTACYJNY – Zyskaj nowe możliwości – Załącznik nr 2
 6. Karta oceny formularza rekrutacyjnego – Zyskaj nowe możliwości – Załącznik nr 3
 7. Karta oceny rozmowy z doradcą – Zyskaj nowe możliwości_ – Załącznik nr 4 
 8. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych – Zyskaj nowe możliwości – Załącznik nr 5
 9. Wykaz sektorów wykluczonych z pomoce de minimis – Zyskaj nowe możliwości_– Załącznik nr 6