Podesty ruchome przejezdne

OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH (ZWYŻKI)

Warunki jakie musi spełniać kursant:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie, co najmniej podstawowe

CENA KURSU: 1 000 zł brutto

Egzamin państwowy przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego jest wymagany i jest płatny dodatkowo 320 zł.

Po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie obsługi podestów ruchomych przejezdnych (zwyżki).

Przedmiotowe zaświadczenie kwalifikacyjne ważne jest 5 lat.

Koszt egzaminu poprawkowego lub nowy termin – 370 zł.

Zmiana terminu podejścia do egzaminu (ustalenie kolejnego terminu) – 50 zł.