Podesty ruchome przejezdne

OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH (ZWYŻKI)

Warunki jakie musi spełniać kursant:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie, co najmniej podstawowe
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia szkolenia.

CENA KURSU: 800 zł brutto

Cena szkolenia nie obejmuje kosztu badania lekarskiego, którego przeprowadzenie możliwe jest w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach, w cenie 100 zł brutto (środy od godziny 14:30).
Egzamin państwowy przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego jest wymagany i jest płatny dodatkowo 250 zł.

Po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie obsługi podestów ruchomych przejezdnych (zwyżki).

Przedmiotowe zaświadczenie kwalifikacyjne ważne jest 5 lat.

Koszt egzaminu poprawkowego lub nowy termin – 300 zł.