Instruktor nauki jazdy

Kurs na instruktorów nauki jazdy:
Prowadzimy szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy:
Kurs podstawowy:
– kat. B – 4 950 zł
– kat. T – 4 950 zł.
Kurs uzupełniający:

kat. A/C/D/E – każda kategoria 3 950 zł.

Do podanych kwot kursów należy doliczyć koszt badań lekarskich, psychologicznych oraz egzaminu państwowego.

Kursy instruktora nauki jazdy realizowane w zakresie modułów zajęć teoretycznych, w ciągłym systemie online, tj. z możliwością rozpoczęcia udziału w dowolnym dniu szkolenia. Zajęcia praktyczne realizowane w trybie indywidualnym, w terminach ustalonych z wyznaczonym instruktorem.

Wymagane dokumenty do kursu:
  • zaświadczenie o niekaralności: sądowe – wydane przez punkt informacyjny krajowego rejestru karnego przy sądzie okręgowym; 
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
  • posiadanie prawa jazdy przez okres co najmniej 3 lat (dotyczy kat. A lub kat. B);
  • dowód uiszczenia opłaty za kurs;
  • w przypadku kursu na kat. C, D i E – posiadanie 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B.

Uwaga:

Istnieje możliwość wykonanie badań lekarskich i psychologicznych na miejscu w Ośrodku (psycholog – środy od godziny 14:00, lekarz – środy od godziny 14:30).

Czas trwania kursu na instruktora nauki jazdy – ok. 4 miesiące