Szkolenia zawodowe nową drogą na podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Wartośc projektu: 4 811 148,74 Wkład Funduszy Europejskich: 4 330 033,87
Projekt “Szkolenia zawodowe nową drogą na podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji”

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYM PROJEKCIE

“Szkolenia zawodowe nową drogą na podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji”

Projekt skierowany jest minimum do 684 osób (w tym minimum do 205 kobiet) które:

– zamieszkują na terenie woj. ślaskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
– ukończyły 18 rok życia
– nie prowadzą działalności gospodarczej (w tym: właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy a także partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe)

Cel projektu:

celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji i umiejętności uczestników/czek projektu poprzez umożliwianie uzyskiwania i uzupełniania wiedzy osobom zgłaszającym się z własnej inicjatywy do udziału w szkoleniach
i kursach.

Czas trwania projektu: 01.12.2016r. – 30.11.2018r.

W ramach projektu dla uczestników przewidziane są następujace BEZPŁATNE szkolenia:

– Prawo jazdy kat. B, C, C+E, D
– Kwalifikacja wstępna w zakresie przewozu rzeczy i osób
– Spawanie metodą MIG, TIG, MAG
– Kurs języka angielskiego
– Kurs „Przedstawiciel handlowy”
– Kurs „Telefoniczna obsługa klienta”
– Kurs „Spedytor”
– Kurs obsługi sprzętu wysokościowego i  alpinistycznego

Projekt realizowany jest zgodnie z zasada równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn.

Rekrutacja, szczegółowe informacje:

Biuro projektu:
Ośrodek Szkoleń Zawodowych “Diagno-Test” Sp. z o.o.
41-400 Mysłowice, ul. Świerczyny 72

tel. 798-717-992
32 222 52 57 wew 136

e-mail: szkoleniazawodowe11.3@diagno-test.pl

DOKUMENTACJA DO POBRANIA: