Badania lekarskie

Lekarz medycyny pracy przyjmuje:

Środa                    14:30 – 16:00

konsultacje specjalistyczne:

okulistyczna,
neurologiczna (co 2 tydzień).

Wymagane konsultacje specjalistyczne są zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. Ust. z dnia 19 grudnia 2016 roku Poz. 2067)

Rodzaj stanowiska pracy

Częstotliwość badania

Cena

Badania osób ubiegających się o prowadzenie pojazdami kat. A, B, C, D i E

W przypadku badania na kat. C, C+E, D, D+E bezwzględnie wymagana jest konsultacja okulistyczna.

Kat. A, B i E – 15 lat

Kat. C, D i E – 5 lat

200 zł

Operator maszyny budowlanej, kursy zawodowe, operator wózka jezdniowego, kursy zawodowe spawaczy itp.

Zaświadczenie

100 zł

Kwalifikacja zawodowa wstępna, okresowa – przewóz rzeczy, osób (art. 39j ust. o transporcie drogowym) – kierowca samochodu ciężarowego lub autobusu

W przypadku badania do kwalifikacji wstępnej bezwzględnie wymagane są konsultacje: okulistyczna i neurologiczna.

W przypadku badania do kwalifikacji okresowej bezwzględnie wymagana jest konsultacja okulistyczna.

5 lat

Powyżej 60 r.ż. – 30 miesięcy

200 zł

 

Wykonywane są również badania profilaktyczne pracownika (wstępne, okresowe kontrolne).
Koszt badania obejmuje wymagane konsultacje specjalistyczne (okulistyczna, neurologiczna) wykonywane na miejscu.
Płatność przyjmowana jest w formie gotówki lub kartą płatniczą (VISA, MAESTRO, MASTERCARD).