Walec drogowy kl. II

Operator walców drogowych, wszystkie, klasa II
Wymagania dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– aktualne zaświadczenie lekarskie, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności
Czas trwania: 52 g teorii + 50 g praktyki
Koszt kursu 1 500 zł.
Ceny szkoleń nie obejmują kosztu egzaminu państwowego 300 zł oraz badań lekarskich, których przeprowadzenie możliwe jest w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach, w cenie 100 zł brutto (środy od godziny 14:30).
Koszt egzaminu poprawkowego lub nowy termin – 350 zł.