Walec drogowy kl. II

Operator walców drogowych, wszystkie, klasa II
Wymagania dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
Czas trwania: 52 g teorii + 50 g praktyki
Koszt kursu 1 500 zł.
Ceny szkoleń nie obejmują kosztu egzaminu państwowego 300 zł.
Koszt egzaminu poprawkowego lub nowy termin – 350 zł.
Zmiana terminu podejścia do egzaminu (ustalenie kolejnego terminu) – 50 zł.