Żurawie przewoźne i przenośne (HDS)

KURS OBSŁUGA ŻURAWI PRZEWOŹNYCH I PRZENOŚNYCH (HDS)

Warunki jakie musi spełniać kursant:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie, co najmniej podstawowe
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia szkolenia.

CENA KURSU: 650 zł brutto

Cena szkolenia nie obejmuje kosztu badania lekarskiego, którego przeprowadzenie możliwe jest w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach, w cenie 100 zł brutto (środy od godziny 14:30).
Egzamin państwowy przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego jest wymagany i jest płatny dodatkowo 210 zł.

Po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych (uprawnia również do obsługi żurawi stacjonarnych).

Przedmiotowe zaświadczenie kwalifikacyjne ważne jest 10 lat.