Piły mechaniczne do ścinki drzew

Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew, wszystkie, klasa III
Wymagania dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator pił mechanicznych do ścinki drzew

Czas trwania: 22 g teorii + 14 g praktyki
Koszt kursu 600 zł.

Ceny szkoleń nie obejmują kosztu egzaminów państwowych 300 zł oraz badań lekarskich, których przeprowadzenie możliwe jest w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach, w cenie 100 zł brutto (środy od godziny 14:30).

Koszt egzaminu poprawkowego lub nowy termin – 350 zł.