Kurs ADR

Kursy dokształcające kierowców zawodowych przewożących towary niebezpieczne ADR:

– podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas                                 490 zł
– specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach                                 300 zł
– specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (wybuchowe)                  1 400 zł
– specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 (promieniotwórcze)      1 400 zł
Do powyższych cen należy doliczyć także koszt egzaminu państwowego 80 zł oraz wydania zaświadczenia 50,50 zł (opłata uiszczana na konto Urzędu Marszałkowskiego).

W/w kursy kończą się egzaminem państwowym w naszym Ośrodku organizowanym przez Urząd Marszałkowski.

Wymagania:
– ukończone 21 lat
– wypełniony druk zgłoszenia na kurs
– uiszczona opłata na konto Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wydania uprawnień (50,50 zł) oraz opłata za egzamin (80 zł).