Certyfikat kompetencji zawodowych

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych jest warunkiem niezbędnym do uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego. Posiadaczem takiego certyfikatu są najczęściej właścicieli firm lub osoby z kadry zarządzającej, czyli te osoby, które sprawują nadzór nad transportem. Egzamin w zakresie certyfikatu zdaje się przed komisją powołaną przez Instytut Transportu Samochodowego.

Cena kursu: 1200 zł + egzamin państwowy 500 zł + certyfikat 300 zł.