Badania psychologiczne

Psycholog przyjmuje:

Środa                   14:00 – 16:00

Istnieje konieczność wcześniejszego zapisania się na badania psychologiczne – tel. 32 222 52 57.

Na badania psychologiczne obowiązkowo trzeba posiadać prawo jazdy. Na badanie psychologiczne należy stawić się najpóźniej o godzinie 15:00. Badania psychologiczne na broń, badania psychologiczne po zatrzymaniu prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, przekroczeniu 24 punktów karnych i sprawcy wypadku w którym jest zabity bądź ranny wymagają wcześniejszego ustalenia terminu badań bezpośrednio z psychogiem. Na badanie psychologiczne po zatrzymaniu prawa jazdy wymagane jest obowiązkowe posiadanie oryginału skierowania z Urzędu.

CENNIK BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.04.2017 r.

Rodzaj badania

Cena
Kandydaci na kierowców 150
Kandydaci na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorzy i egzaminatorzy osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 150
Kandydaci i kierujący tramwajem 150
Przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych, prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, spowodowanie wypadku drogowego z ofiarami w ludziach 150
Badania na operatorów 80
Badania wysokościowe 80
Stanowiska górnicze 80
Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
150
Kierowcy pojazdów służbowych w ramach kat. B (np. przedstawiciel handlowy)
100