Szkolenie “Pakiet Mobilności 2022”

W związku ze zmianami dla branży transportowej od roku 2022, związanymi z wprowadzanym Pakietem Mobilności oferujemy realizację szkolenia wdrażającego osoby zainteresowane w tematykę zmian.

Szkolenie jednodniowe.
Cena 250 zł + VAT 23% / osoba.

Przy zgłoszeniu grupy minimum 8-osobowej możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Zamawiającego.

Opublikowano w News