Terminy szkoleń – Mysłowice_10.07.2018 r.

Operator maszyn budowlanych

Rozpoczęcie 5.09.2018 r. godz. 16:00

badanie lekarskie godz. 15:00

Szkolenie okresowe kierowców

Grupowe: 15, 21, 22, 28, 29 lipiec 2018 r.

Indywidualne: terminy do ustalenia (e-learning)

Wózki jezdniowe, Żurawie przenośne kat. II Ż – HDS, Podesty ruchome (zwyżki)

Rozpoczęcie 25.07.2018 r. godz. 16:00
Spawanie metodami: MAG, MIG, TIG,  
acetylenowo-tlenową, elektrodami otulonymi; przepalacz acetylenowo – tlenowy

Rozpoczęcie 1.08.2018 r. godz. 15:00

Kwalifikacja wstępna / kwalifikacja wstępna przyspieszona / kwalifikacja uzupełniająca / k. uzupełniająca przyspieszona

Szkolenie indywidualne,

teoria realizowana metodą e-learningową

Prawo jazdy kat. A, B, C, D, E, T

Szkolenie indywidualne,

teoria realizowana metodą e-learningową

ADR kurs podstawowy + cysterny

Rozpoczęcie: kurs podstawowy

30.08.2018 r. godz. 16:00

Rozpoczęcie: przewóz w cysternach

3.09.2018 r. godz. 16:00

Egzamin końcowy:

5.09.2018 r. godz. 15:30

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów nauki jazdy

DO USTALENIA

Uprawnienia energetyczne G1, G2, G3 (D i E)

DO USTALENIA

Instruktor nauki jazdy

Spotkanie organizacyjne

25.07.2018 godz. 16:00

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

DO USTALENIA

Dodaj komentarz