Remontery nawierzchni dróg kl. III

Remontery nawierzchni dróg kl. III
Wymagania dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator remonterów nawierzchni dróg
Czas trwania: 52 godz teorii + 82 godz praktyki
Koszt kursu z egzaminem państwowym 1 750 zł brutto
Ceny szkoleń nie obejmują kosztu badań lekarskich, których przeprowadzenie możliwe jest w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach, w cenie 100 zł brutto (środy godz. 15:00 – 17:00).
Istnieje możliwość realizacji kursów łączonych – połączenie dwóch specjalności w jednym kursie np. remontery nawierzchni dróg i koparki.