Koparki kl. III, kl. I

Operator koparek jednonaczyniowych, do 25 ton masy całkowitej, klasa III
Wymagania dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator koparki
Czas trwania: 52 godz. teorii + 82 godz. praktyki ( ok. 6-7 tygodni)
Koszt kursu z egzaminem państwowym 1 750 zł brutto.
Operator koparek jednonaczyniowych, powyżej 25 ton masy całkowitej, klasa I
Wymagania dla kandydatów jak wyżej.
Czas trwania: 68 godz. teoria + 107 godz. praktyka
Koszt kursu z egzaminem państwowym 2 550 zł brutto.
Podwyższenie uprawnień operatora koparek jednonaczyniowych klasy III do klasy I
Wymagania dla kandydatów:
– posiadanie uprawnień operatora koparek jednonaczyniowych w zakresie III. klasy uprawnień
Czas trwania: 16 godz. teoria + 25 godz. praktyka
Koszt kursu z egzaminem państwowym 1 250 zł brutto.
Ceny szkoleń nie obejmują kosztu badań lekarskich, których przeprowadzenie możliwe jest w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach, w cenie 100 zł brutto (środy godz. 15:00 – 17:00).
Istnieje możliwość realizacji kursów łączonych w cenie 2900 zł brutto wraz z egzaminami państwowymi za dwie specjalności klasy III – połączenie dwóch specjalności w jednym kursie np. koparki i koparkoładowarki.