Koparki kl. III, kl. I

Operator koparek jednonaczyniowych, do 25 ton masy całkowitej, klasa III
Wymagania dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator koparki
Czas trwania: 52 h teorii + 82 h praktyki ( ok. 6-7 tygodni)
Sposób organizacji zajęć: od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w niektóre soboty od godzin porannych.
Koszt kursu z egzaminem państwowym 1 450 zł brutto.
 
Operator koparek jednonaczyniowych, powyżej 25 ton masy całkowitej, klasa I
Wymagania dla kandydatów jak wyżej.
Czas trwania: 68 godz. teoria + 107 godz. praktyka
Sposób organizacji zajęć: od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz niektóre soboty i niedziele od godzin porannych.
Koszt kursu z egzaminem państwowym 2 250 zł brutto.
Podwyższenie uprawnień operatora koparek jednonaczyniowych klasy III do klasy I
Wymagania dla kandydatów:
– posiadanie uprawnień operatora koparek jednonaczyniowych w zakresie III. klasy uprawnień
Czas trwania: 16 godz. teoria + 25 godz. praktyka
Koszt kursu z egzaminem państwowym 1 100 zł brutto.
Ośrodek posiada zatwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Uwagi!
Ceny szkoleń nie obejmują kosztu badań lekarskich, których przeprowadzenie możliwe jest w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach, w cenie 100 zł brutto (środy godz. 15:00 – 17:00).
Istnieje możliwość realizacji kursów łączonych w cenie 2400 zł brutto wraz z egzaminami państwowymi – połączenie dwóch specjalności w jednym kursie np. koparki i koparkoładowarki.