Kurs ADR

Kursy dokształcające kierowców zawodowych przewożących towary niebezpieczene ADR:

– podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wsyzstkich klas                                 500 zł
– specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach                                 300 zł
– specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (wybuchowe)                1 000 zł
– specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 (promieniotwórcze)    1 000 zł
 

W/w kursy kończą się egzaminem państwowym w naszym Ośrodku organizowanym przez Urząd Marszałkowski.

Wymagania:
– ukończone 21 lat
– wypełniony druk zgłoszenia na kurs
– uiszczona opłata na konto Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wydania uprawnień (50,50 zł)