Instruktor nauki jazdy

Kurs na instruktorów nauki jazdy:
Prowadzimy szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy:
Kurs podstawowy:
– kat. A – 2500 zł + 700 zł (koszt ODTJ)
– kat. B – 2500 zł + 700 zł (koszt ODTJ)
Cena kursu kat. A + B łącznie wynosi 4000 zł + 1400 zł (ODTJ)
Kurs uzupełniający:
kat. C, D, E – każda kategoria – 1500 zł + 700 zł (ODTJ)
Wymagane dokumenty do kursu:
  • dokument potwierdzający posiadanie średniego wykształcenia;
  • zaświadczenie o niekaralności: sądowe – wydane przez punkt informacyjny krajowego rejestru karnego przy sądzie okręgowym; 
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
  • posiadanie prawa jazdy przez okres co najmniej 3 lat (dotyczy kat. A oraz kat. B);
  • dowód uiszczenia opłaty za kurs.

Uwaga:

Istnieje możliwość wykonanie badań lekarskich i psychologicznych na miejscu w Ośrodku (psycholog – środy od godziny 15:00, lekarz – środy 15:00 – 17:00).

W przypadku kursu na kat. C, D i E wymagane jest posiadanie 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B.
Czas trwania kursu na instruktora nauki jazdy – ok. 4 miesiące