Badania psychologiczne

Psycholog przyjmuje:

Środa                   15:00 – 16:00

W przypadku badań dla osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty.

CENNIK BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.04.2017 r.

Rodzaj badania

Cena
Kandydaci na kierowców 150
Kandydaci na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorzy i egzaminatorzy osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 150
Kandydaci i kierujący tramwajem 150
Przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych, prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, spowodowanie wypadku drogowego z ofiarami w ludziach 150
Badania na operatorów 80
Badania wysokościowe 80
Stanowiska górnicze 80
Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
150
Kierowcy pojazdów służbowych w ramach kat. B (np. przedstawiciel handlowy)
100