Uprawnienia gazowe G3

UPRAWNIENIE GAZOWE G3E LUB G3D

Warunki jakie musi spełniać kursant:
– ukończone 18 lat,
– wykształcenie, co najmniej podstawowe.

 

W grupie wyróżnia się dwa rodzaje uprawnień:
– uprawnienia eksploatacyjne (typu E) – dla osób bezpośrednio wykonujących prace,
– uprawnienia dozorowe (typu D)-  dla osób nadzorujących wykonywane prace.

Uprawnienia typu E i typu D nie są tożsame. Jeżeli ktoś wykonuje prace, lecz zdarza mu się także nadzorować prace innych osób, to powinien posiadać oba typy uprawnień.

CENA KURSU: 200 zł brutto

Cena szkolenia nie obejmuje kosztu obowiązkowego egzaminu państwowego, którego kwota wynosi 10% najniższego wynagrodzenia krajowego (obecnie 301,00 PLN za grupę E lub D w punktach 1 – 10).

Po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienie gazowe G3E lub G3D, które ważne jest 5 lat.