ROZPOCZĘCIE KURSÓW OBSŁUGI ŻURAWI PRZEWOŹNYCH I PRZENOŚNYCH (HDS) ORAZ PODESTÓW RUCHOMYCH W DNIU 4 MARCA 2024 R. (PONIEDZIAŁEK)

Serdecznie zapraszamy na rozpoczynające się 4 marca 2024 r. (poniedziałek) w naszym Ośrodku w Mysłowicach (ul. Świerczyny 72) kursy obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS) oraz podestów ruchomych.
ZAPISY:
Sekretariat – tel. 797-316-106
Koordynator d.s. szkoleń Grzegorz Ryt – tel. 518-549-302
Zapisu można też dokonać osobiście w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach w sekretariacie lub pokoju nr 12 (II piętro).
Cennik szkoleń dostępny jest na naszej stronie internetowej:
 
Opublikowano w News