PUP Częstochowa_Szkolenia dofinansowane dla firm ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UWAGA!! UWAGA!!
PRZEDSIĘBIORCO Z POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO!

Szkolenia dofinansowane dla firm ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Istnieje możliwość przeszkolenia pracodawcy oraz pracowników.

Nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie prowadzony będzie 1 – 2 lutego 2024 r.

Poziom dofinansowania zależny jest od wielkości przedsiębiorstwa:
– mikroprzedsiębiorstwo – 100%

– małe, średnie, duże przedsiębiorstwo – 80%.

Wnioskowani na szkolenia pracownicy winni być zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wsparcie z KFS będzie udzielane maksymalnie do wysokości 8.000,00 zł netto na jednego uczestnika.

Dofinansowaniu podlega koszt kursu, niezbędne badania lekarskie i psychologiczne oraz jedno podejście do egzaminu państwowego.
Wymagania:
– zatrudnianie minimum 1 pracownika na podstawie umowy o pracę;

– siedziba firmy na terenie powiatu częstochowskiego.

Więcej informacji pod numerem telefonu: +48 518-549-302 i +48 690-598-330 lub osobiście w filii naszego Ośrodka w Lublińcu, ul. Dębowa 1.

Opublikowano w News