Zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne do projektów unijnych.

Zostały wyznaczone dodatkowe terminy rozmów rekrutacyjnych do projektu pn.: „NOWA SZANSA –NOWA PRACA”.
Zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne od 13.11.2017 r. Rozmowa rekrutacyjna, doradztwo zawodowe oraz szkolenia będą odbywać się w Mysłowicach.

Projekt pt.: „NOWA SZANSA – NOWA PRACA” skierowany do KOBIET zamierzających podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
W projekcie mogą wziąć udział kobiety spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • Zamieszkałe na terenie województwa śląskiego,
  • Pełnoletnie (ukończony 18 rok życia),
  • Nie prowadzące własnej działalności gospodarczej ani nie będące współwłaścicielem,

Ponadto spełniające jedno z poniższych kryteriów:

  • Pracujące w zakładzie pracy, gdzie w przeciągu ostatnich 12 miesięcy doszło do zwolnień, restrukturyzacji zakładu pracy – z przyczyn pracodawcy (poświadczone odpowiednim dokumentem).
  • Będące na wypowiedzeniu umowy o pracę/zlecenie/o dzieło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (poświadczone wypowiedzeniem lub odpowiednim dokumentem).
  • Zwolnione z pracy z przyczyn pracodawcy do 6 miesięcy (odpowiedni wpis na świadectwie pracy lub wypowiedzeniu).
  • Nie przedłużono im umowy z przyczyn pracodawcy (poświadczone odpowiednim dokumentem).

 

ZAPEWNIAMY:
– stypendium szkoleniowe
– płatny staż
– wyżywienie na szkoleniach
– materiały dydaktyczne oraz sale wykładowe dostosowane do potrzeb szkolenia
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
– opiekuna stażu w miejscu pracy
– badania lekarskie
– ubezpieczenie NNW
– profesjonalne wsparcie psychologiczno-doradcze
– pomoc w znalezieniu zatrudnienia
– pokrywamy koszt badań lekarskich i egzaminów

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!

Wszelkich informacji o projektach i wolnych miejscach udziela rekruter pod nr 518 573 023 lub

e-mail: rekrutacja@diagno-test.pl Dokumenty rekrutacyjne i regulaminy uczestnictwa w projekcie do pobrania na stronie www.diagno-test.pl lub w biurze projektu: OSZ „DIAGNO-TEST” 41-400 Mysłowice, ul. Świerczyny 72 32 222 52 57 wew. 110 lub 136

Dodaj komentarz