Zagęszczarki i ubijaki

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
Wymagania dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.
Czas trwania: 32 g teorii + 10 g praktyki ( ok. 2-3 tygodnie)
Sposób organizacji zajęć: pon-pt od 16.00-19.25, sob. 8.00-15.25
Koszt kursu z egzaminem państwowym 750 zł
Ośrodek posiada zatwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Uwaga!
Możliwość zrobienia badania lekarskiego w Ośrodku.
Istnieje możliwość zrobienia na jednym kursie dwóch, trzech lub czterech specjalności sprzętu lekkiego razem. Wówczas koszt takich szkoleń jest następujący:
Dwie specjalności – 1200 zł
Trzy specjalności – 1800 zł

Cztery specjalności – 2400 zł