Wózki widłowe

KURS KIEROWCA – OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ – OBSŁUGĄ BUTLI GAZOWYCH

CENA KURSU: 400 zł brutto

Ceny szkoleń nie obejmują kosztu badań lekarskich, których przeprowadzenie możliwe jest w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach, w cenie 100 zł brutto (środy godz. 15:30 – 17:30).

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu pastwowego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin ten jest płatny dodatkowo 152 zł.

 

Kursy prowadzone są zgodnie z Dz. U. Nr 70 z 10 maja 2002r. oraz na podstawie programu Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.
Posiadamy Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach Nr rej 1532/I/2008, B/146/I/2008, U/138/I/2008 oraz wydajemy zaświadczenia wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kierowcy operatora wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych ważne na terenie Polski.

 

Warunki jakie musi spełniać kursant:

– ukończone 18 lat
– wykształcenie, co najmniej podstawowe
– badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator wózka jezdnego.