Wózki jezdniowe

KURS KIEROWCA – OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ – OBSŁUGĄ BUTLI GAZOWYCH

Warunki jakie musi spełniać kursant:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie, co najmniej podstawowe

CENA KURSU: 750 zł brutto
Egzamin państwowy przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego jest wymagany i jest płatny dodatkowo 190 zł.

Kursy prowadzone są zgodnie z Dz. U. Nr 70 z 10 maja 2002r. oraz na podstawie programu Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.
Posiadamy Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach Nr rej 1532/I/2008, B/146/I/2008, U/138/I/2008 oraz wydajemy zaświadczenia wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kierowcy operatora wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych ważne na terenie Polski.