Warsztaty Doskonalenia Zawodowego Instruktorów Nauki Jazdy

Opis kursu:

Od 19 stycznia 2013 roku – zgodnie z zapisem Ustawy o Kierujących Pojazdami – każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestnictwa w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.

 

Cena: 250 zł

Wymagane dokumenty: Ksero legitymacji instruktora

Uczestnicy: Instruktorzy nauki jazdy

Czas trwania:

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów trwają 3 dni i obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia odbywają się w dni robocze w godzinach popołudniowych lub w weekendy.

Informacje dodatkowe:

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu.

 

WARSZTATY SĄ OBOWIĄZKOWE !

Jeżeli instruktor nie przedłoży staroście zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach do dnia 7 stycznia każdego roku, zostanie skreślony z ewidencji instruktorów.

Zapewniamy również zakwaterowanie dla uczestników dojeżdżających z innych miejscowości za dodatkową opłatą.

Pobierz formularz zgłoszeniowy