Spawanie acetylenowo-tlenowe

Szkolenie spawaczy metodą acetylenowo – tlenową (gazowe-311)

Koszt kursu obejmuje jeden poziom spawania wraz z egzaminem państwowym i wydaniem uprawnień, w wysokości 1770 zł.

 

Wymagania dla kandydatów:

– ukończone 18 lat

– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku spawacza

Czas trwania: teoria + praktyka 107 – 127 godzin w zależności od zakresu szkolenia

I poziom – Kurs spawania gazowego blach,

II poziom – Kurs spawania gazowego rur.

 

Ośrodek posiada zatwierdzenie Instytutu Spawalnictwa z Gliwic.