Spawanie acetylenowo-tlenowe

Szkolenie spawaczy metodą acetylenowo – tlenową (gazowe / 311 / ze stali ferrytycznych)

Koszt jednego poziomu spawania wynosi 1 400 zł.Do kwoty tej doliczyć należy koszt badań lekarskich – 100 zł oraz koszt egzaminu państwowego – 369 zł.

Istnieje możliwość skorzystania z usług lekarza w siedzibie naszego Ośrodka w środy w godzinach 15:30 – 17:30.

 

Wymagania dla kandydatów:

– ukończone 18 lat

– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku spawacza

 

Czas trwania: teoria + praktyka 107 – 127 godzin w zależności od zakresu szkolenia

I poziom – Kurs spawania gazowego blach,

II poziom – Kurs spawania gazowego rur.

 

Ośrodek posiada zatwierdzenie Instytutu Spawalnictwa z Gliwic.