Przecinarki do nawierzchni dróg

Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym, wszystkie, klasa III
Wymagania dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator przecinarek do nawierzchni dróg
Czas trwania: 22 g teorii + 14 g praktyki
Koszt kursu z egzaminem państwowym 900 zł brutto
Ceny szkoleń nie obejmują kosztu badań lekarskich, których przeprowadzenie możliwe jest w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach, w cenie 100 zł brutto (środy godz. 15:00 – 17:00).
Ośrodek posiada zatwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Istnieje możliwość zrobienia na jednym kursie dwóch, trzech lub czterech specjalności sprzętu lekkiego razem.