Prawa i obowiązki osób zarządzających krajowym i międzynarodowym transportem drogowym

 

Aktualnie za szereg naruszeń dokonanych przez kierowcę odpowiedzialność ponoszą osoby takie jak:

– właściciele firm transportowych,

– osoby zarządzające transportem,

– osoby zarządzające przedsiębiorstwem,

– kierowcy transportu,

– dyspozytorzy,

– pracownicy kadry biurowej zajmujący się transportem i pracą kierowców w firmie.

Szkolenie ma na celu uniknięcie kar nakładanych na wyżej wymienione osoby w czasie kontroli dokonywanej przez Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Zajęcia realizowane są przez Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oficerów Policji metodą multimedialną w miejscu i czasie ustalonym z grupami szkoleniowymi. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały dydaktyczne oraz certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Czas trwania kursu: 12 godz. (2 dni)

Cena kursu: 500 zł ( dla grup możliwość negocjacji ceny)