Nowa szansa – nowa praca

Projekt “Nowa szansa-nowa praca” jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Reginalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 7.4.2. Outplacement

Wartośc projektu: 3 865 690,04 Wkład Funduszy Europejskich: 3 865 690,04

Projekt “Nowa szansa- nowa praca”

Zapraszamy osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie do 6 miesięcy lub sa w okresie wypowiedzenia umowy z winy leżacej po stronie zakładu pracy w BEZPŁATNYM PROJEKCIE “Nowa szansa- nowa praca”.

Projekt skierowany jest do 160 osób ( 90 K i 70 M) spełniajacych następujace kryteria:

– zamieszkałych na terenie woj. ślaskiego
– bezrobotnych, którzy utacili pracę do 6 miesięcy
– zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczacych zakładu pracy

Cel projektu:

celem głównym projektu jest znalezienie stałego zatrudnienia dla 160 osób ( w tym 90 K i 70 M) z woj. ślaskiego, które utraciły pracę do 6 miesięcy lub sa w okresie wypowiedzenia umowy z winy leżacej po stronie zakładu pracy poprzez zindywidualizowane wsparcie doradcze iszkoleniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

Czas trwania projektu: 01.09.2016 r. – 31.05.2018 r.

W ramach projektu dla uczestników przewidziane jest następujace BEZPŁATNE wsparcie:

– doradczo zawodowe połaczone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
– poradnictwo psychologiczne
– pośrednictwo pracy
– szkolenia z zakresu umijętności miękkich (jak aktywnie poszukiwać pracy)
– szkolenia zawodowe
– staż zawodowy

W ramach projektu uczestnicy maja zapewnione:

– materiały szkoleniowe
– poczęstunek podczas szkoleń
– ubezpieczenie NNW
– zwrot kosztów dojazdu
– egzaminy zewnetrzne po szkoleniach zawodowych
– stypendia za udział w szkoleniach i stażu

Za udział w szkoleniach uczestnicy otrzymuja stypendium szkoleniowe.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasada równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Grupa pierwsza:

1/NSNP/SZ/2017 Prawo jazdy kat.C,C+E

3/NSNP/SZ/2017 Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy

4/NSNP/SZ/2017 Spedycja i transport

 

Grupa druga:

2/NSNP/SZ/2017 Operator koparkoładowarki kl. III, Operator koparki jednonaczyniowej kl. III

7/NSNP/SZ/2017 Operator wózka widłowego

9/NSNP/SZ/2017 Operator koparki jednonaczyniowej

25/NSNP/SZ/2017 Operator żurawi przenośnych typu HDS

  1. ANGIELSKI 11.06.2017-28.10.2017

Grupa trzecia:

6/NSNP/SZ/2017 Prawo jazdy kat.C,C+E: 13.05.2017-04.06.2017 jazdy w tracie realizacji

8/NSNP/SZ/2017 Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy

12/NSNP/SZ/2017 ZARZADZANIE CZASEM

13/NSNP/SZ/2017 Radzenie sobie ze stresem

14/NSNP/SZ/2017 TRENING ASERTYWNOŚCI

20/NSNP/SZ/2017 SPEDYCJA I TRANSPORT

  1. ANGIELSKI OD 13.11.2017- DO DNIA DZISIEJSZEGO

Grupa czwarta:

11/NSNP/SZ/2017 Prawo jazdy kat.B: 26.06.2017-07.08.2017 jazdy w trakcie realizacji

15/NSNP/SZ/2017 ZARZADZANIE CZASEM

16/NSNP/SZ/2017 Radzenie sobie ze stresem

17/NSNP/SZ/2017 TRENING ASERTYWNOŚCI

22/NSNP/SZ/2017 Operator wózka widłowego

29/NSNP/SZ/2017 KSIĘGOWOŚĆ

  1. Angielski 11.06-30.09.2017r

Grupa piąta:

5/NSNP/SZ/2017 Prawo jazdy kat.C, C+E:  04.04.2017-30.04.2017 jazdy w trakcie realizacji

10/NSNP/SZ/2017 kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy

  1. Angielski od 13.11- do dnia dzisiejszego

Grupa szósta:

18/NSNP/SZ/2017 Prawo jazdy kat.D: 04.09-06.09.2017 teoria jazdy w trakcie realizacji

27/NSNP/SZ/2017 Kwalifikacja wstępna na przewóz osób

Grupa siódma:

23/NSNP/SZ/2017 Prawo jazdy kat. C, C+E

28/NSNP/SZ/2017 Kwalifikacja wstepna na przewóz rzeczy

  1. angielski od 01.10 do dnia dzisiejszego

Grupa ósma:

19/NSNP/SZ/2017 Prawo jazdy kat. B

24/NSNP/SZ/2017 MAGAZYNIER

26/NSNP/SZ/2017 Operator wózka widłowego

 

 

Rekrutacja, szczegółowe informacje:

Biuro projektu:
Ośrodek Szkoleń Zawodowych “Diagno-Test” Sp. z o.o.
41-400 Mysłowice, ul. Świerczyny 72

tel. 32 222 52 57
e-mail: biuro@osrodekszkoleniakierowcow.pl

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:

Deklaracja uczestnictywa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie o pozastawaniu osbą niekatywną zawodowo
Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania
Oświadczenie UP
Oświadczenie zakładu pracy dot._pracowników zagrożonych zwolnieniem
Regulamin
Oświadczenie zakładu pracy o przewidywanym zwolnieniu pracownika
Harmonogram 21 NSNP SZ 2017 Przedstawiciel handlowy 20-23.09.201