Ładowarki kl. III, kl. I

Operator ładowarek jednonaczyniowych, do 20 ton masy całkowitej, klasa III
Wymagania dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator ładowarki
Czas trwania: 52 h teorii + 82 h praktyki ( ok. 6-7 tygodni)
Sposób organizacji zajęć: pon-pt od 16.00-19.25, sob. 8.00-15.25
Koszt kursu z egzaminem państwowym 1 350 zł brutto.
Operator ładowarek jednonaczyniowych, powyżej 20 ton masy całkowitej, klasa I
Wymagania dla kandydatów jak wyżej.
Czas trwania: 68 godz. teoria + 107 godz. praktyka
Sposób organizacji zajęć: pon-pt od 16.00-20.30.
Koszt kursu z egzaminem państwowym 2 250 zł brutto.
Podwyższenie uprawnień operatora ładowarek jednonaczyniowych klasy III do klasy I
Wymagania dla kandydatów:
– posiadanie uprawnień operatora ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III. klasy uprawnień
Czas trwania: 16 godz. teoria + 25 godz. praktyka
Koszt kursu z egzaminem państwowym 1 100 zł brutto.
Ośrodek posiada zatwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Uwagi!
Ceny szkoleń nie obejmują kosztu badań lekarskich, których przeprowadzenie możliwe jest w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach, w cenie 100 zł brutto (poniedziałki, środy godz. 14:00 – 15:00).
Istnieje możliwość realizacji kursów łączonych w cenie 2 200 zł brutto – połączenie dwóch specjalności w jednym kursie np. ładowarki i koparkoładowarki.