Kwalifikacje wstępna i przyspieszona

Kwalifikacje wstępne

Blok tematyczny D,D1,DE,D1E dla kierowców którzy kat D uzyskali po 10 września 2008r.
Blok tematyczny C,C1,CE,C1E dla kierowców którzy kat. C uzyskają po 10 września 2009r.

Czas trwania kursu:
280 godzin, w tym 20 g zajęć praktycznych (ok. 3 miesiące). Terminy zajęć do uzgodnienia.

Cena:

– w ramach kategorii C, C1, C+E, C1+E             3 200 zł

– w ramach kategorii D, D1, D+E, D1+E             3 200 zł

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca            1 000 zł

 

W przypadku grup zorganizowanych od 10 osób możliwość negocjacji ceny.

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Ilość godzin: 140

  • 130 godzin teorii
  • 8 godzin praktyki w ruchu drogowym
  • Jazdy w warunkach specjalnych: 2 godziny na torze poślizgowym lub 1 godzina na symulatorze

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010r. kwalifikacja wstępna przyspieszona przeznaczona jest dla osób, które:

– ukończyły 21 lat w ramach kategorii C, C1,C+E, C1+E

– ukończyły 23 lata w ramach kategorii D, D1,D+E, D1+E

Cena:

– w ramach kategorii C, C1, C+E, C1+E              2 300 zł

– w ramach kategorii D, D1, D+E, D1+E              2 300 zł

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona – 700 zł

 

W przypadku grup zorganizowanych od 10 osób możliwość negocjacji cen.

 

Do kosztu szkolenia należy doliczyć ustawowy koszt badań lekarskich – 200,00 zł i ustawowy koszt badań psychologicznych – 150,00 zł, a także koszt egzaminu państwowego – 100,00 zł.

Opłaty za egzamin państwowy proszę dokonywać w siedzibie naszego Ośrodka w czasie realizacji szkolenia.

Istnieje możliwość skorzystania z usług badań lekarskich i psychologicznych w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach (psycholog – środy od godziny 15:00, lekarz – środy 15:00 – 17:00).