Podesty ruchome

OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH (ZWYŻKI)

CENA KURSU: 600 zł brutto

Egzamin państwowy przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego jest wymagany i jest płatny dodatkowo 152 zł.

 

Warunki jakie musi spełniać kursant:

– ukończone 18 lat
– wykształcenie, co najmniej podstawowe