HDS, żurawie i podesty ruchome

Żurawie, HDS, Podesty, Suwnice

 

 

Lp. Nazwa kursu Cena
1. Operator żurawi przewoźnych (HDS) 500,00 zł + 152 zł (egzamin UDT)
2. Obsługa podestów ruchomych (zwyżki) 600,00 zł + 152 zł (egzamin UDT)
3.  Operator suwnic z poziomu zero
850,00 zł + 152 zł (egzamin UDT)

 

Wymagania:

– ukończone 18 lat
– wykształcenie, co najmniej podstawowe
– badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie